Свържете се с нас

България

Супер скандал! Гърмят нови разкрития за българските затвори

След като БЛИЦ разкри нова схема на криминален „октопод за ликвидиране на бизнеси в България, редакцията успя да се добере до интересни данни, уличаващи шефката на държавното предприятие „Фонд Затворно дело“ Нина Димитрова в жестоки корупционни схеми.

Същата е източвала държавното предприятие още през периода 2008 – 2010 г. като главен счетоводител на дружеството. Тогава на територията на остров Персин към затвора в Белене, са сключени съмнителни процедури за строителни и ремонтни дейности на съществуващата кравеферма на стойност над 830 000 лв. без ДДС.

Години по-късно вътрешен одит установява, че актуване на строителни дейности за подобен обект не са извършени и са констатирани плащания от страна на главния счетоводител без яснота за извършените дейности. Озадачаващи са и констатациите през периода 2008 – 2011 по отношение на натрупани задължения от фирми, изкупували млякото от кравефермата. Общият размер на неизплатените суми от фирмите надхвърля 800 000 лева.

Няколко години по-късно Димитрова става началник на ФЗД. Тогава вътрешен одит установява нарушенията, които тя е извършвала като главен счетоводител и незабавно уволнява вътрешния си одитор, а за да прикрие измамата кара директора на затвора в Белене, който е нейн приближен да внесе докладна, че тази кравеферма е на загуба и следва да бъде закрита. Целта е по този начин всички документи да изчезнат.

По-късно вече като началник отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ същата прави разплащания и за съмнителни подобрения за над 1 милион лева, предоставени от норвежкия финансов механизъм в затворническото общежитие „Строител“ в град Бургас.

През периода 2018-2019 г. скандалната Димитрова прави разплащания към фирми, доставчици на хранителни продукти в затворите, при изтекли договори. Пак тогава Димитрова манипулира обществената поръчка за доставка на храни в затворите, която е на стойност 34 милиона лева и нагласява така изискванията към кандидатите, че конкурсът да бъде спечелен от конкретни фирми.

Скрит за обществеността остава факта какви са действителните причини за освобождаване на Димитрова през юли 2019 като началник на отдел „ФРО‘.

Тази корупционна схема на г-жа Димитрова най-безцеремонно продължава и днес. Началникът на ФЗД отново манипулира поръчката за доставка на храна и напитки в лавките на затворите. Госпожата раздава 43 милиона лева на свои фирми чрез пряко договаряне, т.е. без конкурс и неспазване на принципите на конкурентност. Димитрова не се е съобразила и с решението на Комисията за защита на конкуренцията, която обявява действията й за незаконни на 10 юли 2023 г.

Директорката на ФЗД стига до прякото договаряне, защото не може да намери законни механизми, с които да уреди приближените си фирми. Те са с редица несъответствия в ценовите оферти и изисквания за технически спецификации, не са изпълнявали предишните си договори и съответно са били прекратени. Но, най- фрапантното е, че е прикрила документите им с невярно съдържание, с които участват в прекратената вече процедура.

Дружествата „Мира Фууд“, „Нове холд“ и „Стелит 1“ са използвали фалшиви удостоверения за добро изпълнение от предишни договори, за да получат 43-те милиона лева.

За въпросния конкурс „Мира Фууд“ се позовава на референции, издадени от частни юридически лица. Това буди съмнение относно достоверността на информацията, предвид облекчения режим на комуникация и осъществяване на сделките в частния сектор. Нещо повече, по наша информация участникът декларира осъществяване на покупко-продажба с юридическо лице ‚Тракия Комерс – 90“ АД в редица обществени поръчки.

При поискана проверка от един от Възложителите от НАП е констатирано, че Изпълнителят „Мира фууд“ ЕООД не се намира на посочения данъчен адрес и не са представени исканите от НАП документи. В резултат на предприетите процесуални действия в хода на производството пред НАП не са събрани доказателства, въз основа, на които да се формират изводи и да се потвърди информацията за осъществяването на декларираната сделка между „Мира Фууд“ ЕООД и „Тракия Комерс – 90“ АД.

Това означава, че декларираната сделка не е доказана и съответно не може да се приеме, че е реализирана, но същата е използвана за доказване на поставения критерий за подбор, което означава, че е използван документ с невярно съдържание и са декларирани неверни данни. За 2023 г. дружеството е сключило 61 договора на стойност 5 705 872,38 лв. без ДДС, в които може да са използвани неверни данни.

Дружеството „Нове холд“ е регистрирано на 02.09. 2022 и е правоприемник на „Нове инженеринг“ ЕООД. За доказване на критерии за подбор и по-специално за реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка за затворите ‚Нове холд“ може да се позове на изпълнения оборот на „Нове инженеринг“ ЕООД за три години назад. За този период „Нове инженеринг“ ЕООД няма изпълнени такива обороти. Това обстоятелство е обективирано в протокол 4 в поръчката за лавките на затворите.

Участникът е излъгал и с друга референция. За доказване на опит се е позовал на удостоверение за добро изпълнение № 26-00-1062/07.11.2021, издадено от община Свищов, което по наша информация и проверено от един от Възложителите дава основание да се направи предположение за осъществено престъпление, а именно – представен е и е използван официален документ с невярно съдържание.

Община Свищов не е издавала такъв документ. Въз основа на това престъпно деяние „Нове холд“ се е облагодетелствал по незаконен начин и от началото на 2023 г. е сключил 38 договори за почти 10 милиона лева, в които може да е използвал документи с невярно съдържание. Дружеството е и пряко поканен в процедурата на договаряне без предврително обявление за доставка на храни и напитки в затворите в София, Бобов дол, Белене, Враца, Ловеч и Плевен.

Третият герой в схемата „Стелит1“ към референции от Възложители прилага счетоводни справки от собствената си фирма, като манипулира (увеличава) извършените доставки, чрез тази справка.  Основание за серизно съмнение буди факта, че референция на ‚Стелит 1“ с № 4585-1656 от 01.09.2022, издадена от ЦСПП по ПБЗН гр. Варна съдържа данни за изпълнен договор за доставка на захарни и шоколадови изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа, а в приложената към нея счетоводна справка фигурират продукти, които са извън тези два договора – безалкохолни напитки, минерална и изворна вода.

Това означава, че липсват реални доказателства на изпълнения обем по приложената референция и би следвало да се направи проверки за съответствие на всички референции , към които е приложена счетоводната справка, заверена само от „Стелит 1“ЕООД. За 2023 г. компанията е сключила 73 договора за 7 187045,64 лв без ДДС.

И трите компании са едни от най-изявените противници да присъстват лабораторни изпитвания и становища на представители на БАБХ в конкурсните процедури за доставка на храни и напитки, което е в абсолютен противовес с всякакви национални и европейски изисквания. Още по-страшното, че тези компанни снабяват с храна детски градини, училища и университети. Всички тези закононарушения застрашават живота и здравето на хората. И не на последно място използването на документи с невярно съдържание е наказуемо по член 316 от Наказателния кодекс.

Абсурдното е, че Нина Димитрова толерира този порочен модел, най-вероятно, заради обещани облаги от удобните фирми. Човешко е да сгрешиш, лошо е да излъжеш, но да прикриеш и двете вече е престъпление.

Всички тези изнесени факти, показват наличието на сериозна корупционна схема в обществените поръчки. Липсата на контрол и допустимостта на подобни престъпни деяния поставя България на едно от последните места по финансиране от Европейския съюз.

Медията ни разполага с всички документи, които подкрепят разследването ни и сме готови да ги предоставим на прокуратурата и контролните органи.

БЛИЦ!

---

България

Обирджиите на инкасото от Благоевград се оказаха идиоти

Инкасо обирджиите от Благоевград изпуснали чувалите с парите, твърди Струма.ком, позовавайки се на собствени източници. Припомняме, че при дръзкия обир днес бе застрелян 52-годишен охранител, който е опериран по спешност и в момента се бори за живот в столична болница

Ето какво разказват полицейски източници:

Около 6:30 часа охранителите били в помещение под банката, откъдето изнасяли парите, за да ги натоварят в микробуса. Внезапно се приближили трима мъже, а след тях и автомобил, който се движел на заден ход. Мъжете връхлетели при охранителите, единият с насочен към тях пистолет, след което нападателите грабнали няколко торби с пари и хукнали да бягат.

След тях тръгнал и единият от охранителите, хвърлил се върху единия от нападателите и обирджията произвел изстрел.

Охранителят паднал на земята. Колегите му започнали да преследват нападателите, но те бързо се качили в автомобила и потеглили с мръсна газ, изоставяйки единия от съучастниците си, който носел торбите.

Уплашен, той зарязал торбите с парите и тичал по автомобила.

Уточнява се дали 1 от торбите е останала в някои от съучастниците му, но на земята след грабежа със сигурност са останали 4.

Охранителите го преследвали, но не успели да ги догонят, единият от тях помогнал на ранения си колега и извикал полиция и Спешен център.

Според непотвърдена информация и охранителят е стрелял. Дали е уцелен някой от нападателите е неясно, но цялата история прилича на аматьорско изпълнение.

---

България

Тия изкукаха! Глоба и отнемане на книжка за шофиране с яке или палто

Водачът на автомобила е длъжен да осигури пълна свобода на движение на крайниците си! За да може свободно да извършва всякакви маневри, необходими за безопасно движение по обществен път. Това изисква законът за движение по пътищата в Гърция.

Въпреки че не е ясно как точно шофьорите ще постигнат пълна свобода на движение, тъй като не се казва какво облекло е позволено да носят по време на шофиране.

Tова означава, че трябва да пътуват с дрехи, които не ограничават движенията им. Дебелото палто или яке със сигурност не попадат в тази категория.

Ако шофирате, докато носите яке или палто, има вероятност да бъдете глобени от пътната полиция като част от потенциална проверка и ако попаднете в инцидент с ограничително облекло и се окаже, че то е допринесло за инцидента, тогава нещата стават още по-сложни.

Санкцията за нарушаване на разпоредбите е както парична, така и административна.

Глобата е 100 евро, а шофьорската книжка се отнема на място за 30 дни.

Въпреки това предвид известната лоялност на гръцката полиция към нарушителите има надежда, че тази доста абсурдна клауза от правилата за движение ще се прилага изключително рядко, освен ако нямате личен конфликт с полицай, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR Силвия Станчева.

---

България

Свалят Рачков от ефир? Сполетя го съдбата на Цитиридис

Два дни след като Николаос Цитиридис се сбогува с телевизионната си аудитория, друго шумно рекламирано предаване също слиза от ефира, само че не на Би Ти Ви, а на Нова.

Телевизията спира неделното шоу „С Рачков всичко е възможно”. Последният ефир на водещия Митко Рачков за тази година е планиран за неделя, 3 декември, пише „Уикенд”.

Докато Николаос Цитиридис вдигна голяма пушилка заради свалянето на вечерното си шоу от телевизионната програма, другият любим комик на българския народ – Димитър Рачков, не се оплаква.

От Нова телевизия просто пуснаха телевизионната програма за 10 декември, неделя, в която ясно се вижда, че на мястото на неделното предаване на актьора ще се излъчва филм. От шоуто му пък обявиха, че закриват сезона на 3 декември. Не е ясно дали ще последва ново издание.

„С Рачков всичко е възможно” е единственото предаване от вечерната програма на Нова тази есен, което така и не успя да бие по рейтинг конкуренцията си от Би Ти Ви. Още в началото на сезона самата телевизия се похвали със завидни резултати на всички свои актуални сериали, както и на предаванията си „Игри на волята”, „Черешката на тортата” и „Сделка или не”.

Единственото пропадане в гледаемостта на канала се оказа Митко. Традиционно любимец на родната публика, той не успя да бие рейтинга на музикалното шоу „Гласът на България” по Би Ти Ви. Това беше голяма изненада, тъй като в комедийното му предаване редовно гостуват и други народни любимци:

Герасим Георгиев-Геро, Юлиан Вергов, Боби Турбото, Милица Гладнишка, спортисти, фолк певици, актьори от актуалните сериали на телевизията, както и звезди от други нейни предавания. Въпреки това Митко не успя да събере достатъчно зрители, за да си гарантира ефир до Нова година.

Не е ясно дали предаването му, което тази есен преживя втория си сезон, ще съществува и занапред. Слабият интерес към него показва, че въпреки всички усилия на екипа, зрителите трудно го приемат.

В лично качество обаче Димитър Рачков обаче няма причини да се тревожи за телевизионната си кариера. Очаква се още през февруари комикът да се завърне на екран като водещ на очаквания нов сезон на най-успешното до момента шоу на Нова „Като две капки вода”.

Всъщност последното му предаване на 3 декември е замислено именно като подгряване за предстоящия сезон на „Капките”. Гости в него ще бъдат звезди от предишни издания на шоуто за имитатори.

---

Trending

This site is protected by wp-copyrightpro.com