Свържете се с нас

България

Развръзка: Снимките от спалнята на Бойко Борисов били преправени, казва Прокуратурата

От Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че няма установени данни за престъпление по досъдебното производство, свързано със снимките, за които се твърди, че са от спалнята на бившия министър-председател Бойко Борисов.

Поради високия обществен и медиен интерес и след разрешение на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 198 от НПК, Софийска градска прокуратура предоставя информация за досъдебно производство, образувано на 29.07.2020 г. във връзка с разпространен снимков материал, за който се твърди, че е заснет в имот, обитаван от тогавашния министър-председател на Република България.

С постановление на СГП от 07.01.2022 г. към това производство са обединени материали по досъдебно производство, образувано във връзка с публикувани на 09.11.2021 г. нови снимки, за които се твърди, че са от жилището на Бойко Борисов. С постановление на СГП от 10.05.2023 г. наказателното производство е било прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 29.05.2023 г. постановлението е отменено от Апелативна прокуратура-София, като са дадени указания за извършването на допълнителни действия по разследването. Указанията са изпълнени в цялост и коректно.

В рамките на досъдебното производство са назначени и изготвени седем броя компютърно-технически експертизи на 17 файла – 16 бр. снимки и един видеоматериал, както и една допълнителна разширена комплексна компютърно-техническа и лицето-идентификационна експертиза.

Изготвените експертизи сочат, че приобщените по делото файлове със снимки и видеозапис представляват резултат от използвано техническо средство, но въпреки че са изчерпани способите на доказване, предвидени в НПК, не е възможно да се установи категорично дали отразяват обективната действителност, тъй като същите не са оригиналните файлове, а техническото средство, с което са направени, не е установено.

По делото са събрани доказателства за това, че снимките са подправени. Експертизите установяват подправка в метаданните им и констатират несъответствия в изображенията, които обосновават предположение за манипулиране и поставят под съмнение истинността на направените копия на снимковия материал. (Пример – файл MG_7777.JPG – съдържа дата на заснемане 25.09.2017 г., а метаданните са били променени с дата 22.07.2024 г., която все ще не е била настъпила към момента на публикуването на снимката – 17.06.2020 г.)

Допълнителната разширена комплексна компютърно-техническа и лицево-идентификационна експертиза, назначена след указанието на АП-София, е изследвала и видеофайла. От изследването се потвърждават констатациите на предходната експертиза. От файла са премахнати част от характеристиките и лична информация, в това число са заличени датата на създаване и модела на използваното устройство. Установява се единствено, че е използван мобилен телефон, марка „Apple“. Резолюцията на видео файла е една от най-ниските възможни, при което не се отразяват частни индивидуални белези на обекти, заснети на средна и далечна дистанция. Ниското качество на изследваните кадри, заснети при лоши светлинни условия, при движение на камерата, с ниска резолюция и приложена компресия не позволяват идентифициране на заснетото отражение на лицето, което прави записа.

От СГП са изготвени и изпратени пет Европейски заповеди за разследване (ЕЗР) до следните държави-членки на ЕС – Германия, Франция, Австрия, Испания, Белгия във връзка с изследвания снимков и видеоматериал, на които са изобразени банкноти в евро, както и жълти предмети, наподобяващи златни кюлчета. В рамките на разследването от СГП са събрани множество сведения от различни държавни институции – министерства, Българска народна банка, Агенция „Митници“.

Не е възможно да бъде доказано по несъмнен начин дали процесните предмети (банкноти с номинал 500 евро, златни кюлчета и пистолет) действително са се намирали на изобразеното на снимките място. Не може да бъде доказано и дали пачките с банкноти с номинал 500 евро съдържат и други банкноти (освен тази, която се вижда най-отгоре), колко на брой са и на каква обща стойност.

Според отговора на Централната банка на Република Франция една от тези банкноти (със серия и номер U09014849096) не съществува, което допълнително разколебава извода за достоверност на снимките. Всичко това навежда на извод, че обективно е възможно да са били извършени манипулации на направените снимки, включващи добавяне на нови детайли, изменение на съществуващи или изтриване на такива. В отговорите от националните банки на Германия и Испания се посочва, че не са в състояние да установят дали посочените на снимките банкноти са в обращение или същите са изтеглени.

За банкнота, която според серийния й номер би трябвало да е пусната в обращение от Централната банка на Република Австрия, прокуратурата във Виена е поискала допълнителна информация. Следва да се отбележи, че във връзка с изготвената ЕЗР наблюдаващият прокурор е предоставил на австрийската прокуратура всички данни и факти, въз основа на които е образувано и се води разследването – публикувани в медиите снимки и видеофайл, за които са изнесени твърдения, че са от дома на бившия министър-председател на Република България, на които се виждат предмети, отговарящи на обективните белези на евробанкноти и кюлчета с благороден метал. От страна на австрийската прокуратура е изпратен отговор, че Европейската заповед за разследване не може да бъде изпълнена, тъй като деянията, за които у нас се води разследването, в Австрия не съставляват престъпление, нито административно нарушение.

При детайлното изследване на изображенията, съдържащи се в процесните файлове, са установени множество несъответствия – липса на водни знаци на изображения на банкнотите с номинал от 500 евро; несъответствие в цвета на холограмните знаци на изображения на банкноти; разлика в оцветяването на номиналната стойност на изображения на банкнотите при наличното осветление; наличие на размити петна по части от изображенията на банкнотите; физическото разположение на използвания ластик; разлика в структурата на две или повече изображения на банкноти, намиращи се на една снимка (много добра резолюция на банкнота, на която се вижда серийният номер и размазани букви и цифри на банкноти, на които не се виждат серийни номера). На някои снимки ластиците, използвани за стягане на банкнотите, са в неестествена позиция, а на други снимки – изобщо липсват.

От постъпилата в СГП от Кралство Белгия информация за предметите, с обективни признаци на кюлчета от благороден метал, не е възможно да се проследи и установи по несъмнен начин дали същите са били внесени или изнесени през границата на Република България, нито дали и от кого евентуално са били предмет на покупко-продажба у нас.

Въпреки че са извършени всички възможни действия по разследването, не може да бъде доказано по несъмнен начин на коя дата и от кого са били заснети съдържащите се на процесните седемнадесет файла снимки и видеозапис. Датите, съдържащи се в метаданните на някои от файловете, не могат да се приемат за достоверни предвид назначените и изготвените по делото експертизи. Поради това не се установяват и действителните дати, на които снимките са направени, за да могат да се търсят лицата, които са посещавали имота. Отделно от това липсва и информация за лицата, които са посещавали имота изобщо, защото охраната от НСО не е имала задължение и не е записвала данните на посетителите.

В хода на досъдебното производство са разпитани служители на НСО, озеленител, както и лицата, отговарящи за хигиенно-битовите нужди на имота, обитаван от тогавашния премиер. Разпитани са лица, спрямо които са отправени твърдения, че са правили лични подаръци на тогавашния министър-председател. Същите са отрекли да са посещавали имота и/или да са правили подаръци.

В качеството си на свидетел Б. Борисов е посочил, че никога не е държал пари, златни кюлчета и други ценни вещи в нощно шкафче. Заявил е също така, че не знае кой и кога може да е правил процесните снимки и видеозапис, а относно негови изявления пред медиите, че снимките може да са направени от една „прекрасна госпожа“, заявява, че се е пошегувал, провокиран от журналистически публикации, според които снимките са направени от жена.

Невъзможно е установяването на това кой е изпратил файловете със снимките и видеозаписа до различни медии, тъй като същите са изпращани от безплатни електронни адреси в „Guerrilla Mail“, които съществуват до 60 минути. За изпращането на мейлите е използвана публично достъпна свободна Wi-Fi мрежа, намираща се в близост до НДК и поддържана от Столична община.

От всичко изложено дотук се налага единственият възможен правен извод, че двете деяния, за които се води досъдебното производство, не съставляват престъпления по чл. 287а, т. 3 от НК и по чл. 339а, ал. 1 от НК, както и че от извършеното разследване не са събрани доказателства за извършено друго престъпление от общ характер.

По делото не се съдържат доказателства, нито дори достатъчно данни, за да се разследва престъпление, свързано с естеството на наблюдаващите се на снимките и видеозаписа вещи (евробанкноти, златни кюлчета и пистолет), нито за престъпление, свързано с произхода на тези вещи или режима на тяхното държане – например вещно укривателство по чл. 215 от НК, изпиране на пари по чл. 253 от НК, присвояване, подкуп или друго корупционно престъпление, държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешително по чл.339 от НК, или друго престъпление, свързано с дейности с огнестрелни оръжия.

Поради това, че деянията – предмет на разследването, не съставляват престъпление, прокурор при СГП е изготвил постановление за прекратяване на досъдебното производство. То подлежи на проверка от гореинстанционната прокуратура.

nova varna

---

България

Свалят Рачков от ефир? Сполетя го съдбата на Цитиридис

Два дни след като Николаос Цитиридис се сбогува с телевизионната си аудитория, друго шумно рекламирано предаване също слиза от ефира, само че не на Би Ти Ви, а на Нова.

Телевизията спира неделното шоу „С Рачков всичко е възможно”. Последният ефир на водещия Митко Рачков за тази година е планиран за неделя, 3 декември, пише „Уикенд”.

Докато Николаос Цитиридис вдигна голяма пушилка заради свалянето на вечерното си шоу от телевизионната програма, другият любим комик на българския народ – Димитър Рачков, не се оплаква.

От Нова телевизия просто пуснаха телевизионната програма за 10 декември, неделя, в която ясно се вижда, че на мястото на неделното предаване на актьора ще се излъчва филм. От шоуто му пък обявиха, че закриват сезона на 3 декември. Не е ясно дали ще последва ново издание.

„С Рачков всичко е възможно” е единственото предаване от вечерната програма на Нова тази есен, което така и не успя да бие по рейтинг конкуренцията си от Би Ти Ви. Още в началото на сезона самата телевизия се похвали със завидни резултати на всички свои актуални сериали, както и на предаванията си „Игри на волята”, „Черешката на тортата” и „Сделка или не”.

Единственото пропадане в гледаемостта на канала се оказа Митко. Традиционно любимец на родната публика, той не успя да бие рейтинга на музикалното шоу „Гласът на България” по Би Ти Ви. Това беше голяма изненада, тъй като в комедийното му предаване редовно гостуват и други народни любимци:

Герасим Георгиев-Геро, Юлиан Вергов, Боби Турбото, Милица Гладнишка, спортисти, фолк певици, актьори от актуалните сериали на телевизията, както и звезди от други нейни предавания. Въпреки това Митко не успя да събере достатъчно зрители, за да си гарантира ефир до Нова година.

Не е ясно дали предаването му, което тази есен преживя втория си сезон, ще съществува и занапред. Слабият интерес към него показва, че въпреки всички усилия на екипа, зрителите трудно го приемат.

В лично качество обаче Димитър Рачков обаче няма причини да се тревожи за телевизионната си кариера. Очаква се още през февруари комикът да се завърне на екран като водещ на очаквания нов сезон на най-успешното до момента шоу на Нова „Като две капки вода”.

Всъщност последното му предаване на 3 декември е замислено именно като подгряване за предстоящия сезон на „Капките”. Гости в него ще бъдат звезди от предишни издания на шоуто за имитатори.

---

България

Красавица От Молдова Захвърли Полицейската Униформа, За Да Пасе Овце В Българско Село

Чаровна блондинка, родом от Молдова, пасе овцете в село Скутаре. 31-годишната Наталия пристигнала у нас преди четири години заради съпруга си, разбра 365 Новини.

Любовта между двамата пламнала на киноложка изложба в родината на Наталия. Не след дълго красавицата, която е завършила право и работила като следовател в Кишинев, зарязва професията си и пристига в Скутаре.
При нас всичко започва и свършва с кучетата, разказва съпругът на Наталия Витко Христев. Той и жена му се грижат за близо 20 четириноги от изчезващата порода българско овчарско куче. Идеята за отглеждането на овцете също дошла покрай кучетата.

Мъжът ми каза, че започваме да отглеждаме овце, защото имаме българско овчарско куче, а неговата естествена среда е стадото, спомня си Наталия. Съобщил го по телефона, докато тя била на гости при родителите си в Кишинев. Когато разбрал за намерението на младите, бащата на Наталия се хванал за главата. Новината обаче не притеснила красивата дама. Казах си какво пък толкова. Гледаме 20 кучета, още толкова животинки няма да ни дойдат в повече, разказва тя.

Не крие, че преди да дойде в България, не е виждала овца на живо.

Нямам баба и дядо на село, бях чувала само как овчарите са възрастни хора, които водят огромни стада с животни и цял ден ходят из планините, разказва русата бивша полицайка. У нас тя няма право да работи по професията си и решава да хване гегата. Подари ми я свекъра с думите: „Ти сигурно си най-хубавата овчарка в България”, смее се Наталия. Обяснява, че овцете са като хората, всички имат свой характер. Има и по-буйни, и по-кротки, но ги обича всички.

В началото на стажа като чобанка не липсвали и смешни случки. Докато овладее „езика” на стадото, овцете се пръскали на различни посоки и тя се виждала в чудо как да ги събере.

Не съм губила овца, но най-тежкото е, когато някоя тръгне да се агни на полето. Стадото не чака, а не можеш да оставиш овцата с малкото, защото ще ги изгубиш, разказва Наталия. Обяснява, че харесва това, което прави. Сама го поисках и ми действа зареждащо. Смятам, че животните са по-добри от хората, а овчарските кучета разбират човешката душа, на тях можеш да се довериш и да бъдеш сигурен, че няма да те предадат, споделя Наталия. Така 4 години вече тя броди всеки ден из полетата около Скутаре.

На много хора им се струва странно, като ме видят – млада руса жена пасе стадо овце, а с нея няколко огромни кучета, размишлява Наталия. И допълва, че не съжалява за нищо. Хлопките на овцете, кучетата, всичко това ме кара да се чувствам, че живея, признава тя.

Смята, че на някои им се вижда странно, защото повечето млади момичета не могат да решат какво искат в този живот. Те не могат да се определят.

Аз реших, че искам животни и си ги гледам. Кучета, овце – това е моят избор. Предпочитам да общувам с животни. Цял живот съм с тях. Бях на 4-5 години и постоянно носех вкъщи котенца, кучета, лястовички, паднали от гнездата, врабчета, гълъбчета. Хората тук ни се смеят и ни обясняват, че трябва да отворим зоологическа градина, защото се грижим за 70 овце, 15-20 овчарски кучета, кон, магаре, кокошки, пилета, гълъби.

Когато ходя на гости при родителите ми в Молдова, полудявам от колите, от забързаните хора… А на село усещаш, че има един-естествен и спокоен живот. Цял живот моята мечта бе да имам много кучета, да ги развъждаме и гледаме и тя се сбъдна, казва Наталия. Мъжът от много години се занимава със съхраняването на породата кучета българска овчарка. Той е шефът, а тя отговорник по селекцията. Дори на сватбата им подкумовете били овчарски кучета.

Скоро русата овчарка ще яхне и кон. Наталия вече си го е избрала. Предстои да го обучи и смята да излиза с него, когато повежда стадото на паша.

Не съм яздила никога, ала не ме е страх. Както казваше баща ми, ти си мъжко момиче, и може би затова си избрах и мъжка професия – следовател. Работила съм само с мъже и знам, че винаги трябва да разчиташ само на себе си.

Разбира се, и нищо женско не е чуждо. Успява да намери време и за прическа, маникюр и педикюр, ала си ги прави сама вкъщи и през нощта, когато детето спи. Смята, че всяка истинска жена трябва да се грижи за външния си вид.

---

България

Момчил е победителят на зрителите! Вижте приятелката му – истинска красавица! (СНИМКИ)

Софтуерният инженер Момчил, който е един от най-обещаващите играчи в „Игри на волята“ тази година, се радва на голям интерес от зрителките. Той е силен, издръжлив, а от визитката му разбираме и че е много интелигентен – завършил е бакалавърска степен в Китай, при това трети по успех. А фактът, че редовно спортува и се занимава с жиу-жицу личи във всяка от битките, в които се включва със сърце.

Приятелката на Момчил В личния си живот Момчил също е много успешен, защото от дълго време си има сериозна приятелка, която е изумително красива. Тя се казва Боряна и със сигурност се вълнува за представянето в „Игри на волята“ на своя любим. От снимките им в социалните мрежи става ясно, че двамата обичат да пътуват и да посещават нови места, където да си създават спомени за цял живот. Дали обаче имат сериозни планове за общо бъдеще все още не е ясно.

Вижте снимки на Боряна и се убедете сами, че Момчил е истински късметлия с красавица като нея до себе си.

---

Trending

This site is protected by wp-copyrightpro.com