Свържете се с нас

България

Обявиха срок за скица на всеки с имоти от кадастъра

Пиксабей

Бързата поръчка за изваждане на скица е със срок от 3-4 дни. Обикновената 14.

Скица на недвижим имот е един от необходимите документи, които ще ви потрябват  за извършването на всякакви разпоредителни сделки с имота, като покупко-продажба, дарение, ипотека и други.

Какво представлява скицата на имот?

Скица на имот представлява схема на обекта с мащабиране най-често в пропорции 1:1000 или 1:500. В рамките на документа са подробно описани и изобразени различни идентификации и измервания, като разположение спрямо терена, други обекти в съседство, пътища, площ, брой нива и много други, обясняват експертите от Адрес. Обозначението върху документа е чрез специфични символи, които не всеки обаче знае как да разчете, предаде „Парите ни“.

Къде се вади скицата на имот?

Процесът на издаване на схемата следва няколко основни стъпки, които с годините са улеснени чрез възможности за онлайн справки и заявления. На първо място трябва да направите справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) дали имотът фигурира във влязла в сила кадастрална карта. Тази проверка се извършва в регионалните офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в областните градове на страната.

В случай, че имуществото не се намира на такава територия, ще трябва да потърсите най-близката общинска техническа служба, която може да издаде вашата скица на имот. Ако обектът се намира на място извън регулация, без активна кадастрална карта, трябва да посетите местната Общинска служба по земеделие за издаване на чертежа. Ако имотът  не попада на територия с влязла в сила кадастрална карта, скица може да се извади от техническата служба на общината в която се намира. Ако имотът попада на територия извън регулация и без влязла в сила кадастрална карта, скица може да се издаде от Общинската служба по земеделие, в която се намира по местонахождение.

Срокът за изпълнение на заявка от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за издаване на кадастрална скица на недвижим имот е както следва: Обикновената поръчка отнема 14 дни.

Таксата за изпълнение варира в зависимост от това дали имотът се намира в урбанизирана или неурбанизирана територия.

Бързата поръчка за изваждане на скица е със срок от 3-4 дни.

Правоспособните геодезисти и нотариусите имат възможност да ви издадат скица за срок по-малък от 24 часа, но е необходимо да е вписан правилният собственик в кадастралния регистър – ако не е, отразяването му в системата е ръчно и отнема 4-5 дни. Скиците могат да бъдат извадени само от собствениците на дадения имот или от трето лице с нотариално заверено пълномощно, със заявление, документ за самоличност, като трябва да приложат и копие от документа за собственост. Издадените скици, независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата.

Как се подава заявление за скицата на имот?

Необходимите документи за издаване на скица на поземлен имот са заявление по образец от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като то може да бъде свалено от интернет страницата на Агенцията. Също така, ксерокопие на документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, за който се подава заявлението, като например нотариален акт, на който трябва да присъства  “вярно с оригинала” на всяка страница от копието, както и подписи на подателя. Също и документ за платена такса за услугата.

Как да направим законосъобразно преустройство на апартамент

Кога ни трябва скица на имот?

Скица се изисква и при подаване на заявление за допускане до градоустройствена процедура, издаване на виза за проектиране, одобряване на инвестиционен проект, като и за всички други дейности описани в ЗУТ, свързани с недвижимия имот.

Какво означават символите на имотната скица?

В зависимост от типа и локацията на имота, на схемата могат да фигурират множество условни знаци, които обозначават различните физически обекти, природни и инфраструктурни особености и характеристики на имуществото. Тези знаци се поместват в няколко основни категории:

>>  Геодезическа и снимачна основа на обекта;
>>  Знаци, обозначаващи особености в рамките населени места;
>>  Промишлени предприятия и комунални съоръжения;
>>  Железопътни линии;
>>  Шосета, пътища и пътеки;
>>  Хидрография и хидрографски съоръжения;
>>  Мостове и бродове;
>>  Граници и огради;
>>  Растителна и почвена покривка;
>>  Релеф;
>>  Комбинирани условни знаци.
Във всяка от тези групи присъстват множество символи, които са обозначени със своя специфичен номер и начин на изобразяване, като към документа може да има и приложена легенда за разчитането им.

Умението как да разчитаме и разбираме съдържанието на схемата е от съществено значение, тъй като тя ни предоставя ключова информация за географската и правна структура на собствеността ни. Способността да интерпретираме описаното в документа ни позволява да сме наясно с като границите, размерите и разположението на имота, както и да разпознаем всякакви възможни ограничения или пречки пред перспективите за развитие. Това умение е от огромна полза за всеки собственик, особено в случаите, в които планирате да изградите или преустроите недвижимото си имущество.

„Комбинирана скица“ е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници, например кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, oтговорност, точност, предмет на изпълнението, извод, съвпадане на линиите в границата на точността.

Комбинираната скица могат да се разделят на два основни вида. Първият вид е комбинирана скица за издаване на виза за проектиране и се изработва чрез съвместяването на действащия подробен устройствен план (ПУП) и кадастралната карта (КК). Вторият вид е комбинирана скица за идентичност, в която се съвместяват всички (действащи и предходни) подробни устройствени планове (ПУП), стари кадастрални планове и др., които имат отношение към имота, описан в документите за собственост.

---

България

Андрей Арнаудов през сълзи: Обещал съм си, че ще живея дълго заради сина ми

Един от малкото случаи, когато Андрей Арнаудов застава пред камера без Иван е пред Мариан Станков Мон дьо, който успя да изтръгне и най-дълбоките чувства от душата му.

Оказва се, че вечно усмихнатия водещ и продуцент не винаги е в настроение и има много неща, които го връщат към тъжни спомени и го разстройват.

Аз нямах никакво съмнение, че ще стана популярен. Имах си точен план от малък. Винаги съм знаел, че ще се занимавам с телевизия.

Като цяло смятам, ме имам всичко, за което съм много благодарен. Живот и здраве искам да имаме още едно дете. Иска ми се да станем истински самостоятелни продуценти. Това ще рече създаване на съдържание, както стана с филма за  Гунди. Второто ми желание е да минем Калотина. Единственият ни шанс да направим нещо смислено е да изнесем продукт поне в Източна Европа.

На въпрос дали е милионер, отговори, че не знае какво точно означава това.

Изкарвали сме много пари в живота си, но не мога да спра да работя. От  телевизията големи пари не се изкарват.

Споменът за баща му предизвиква тъжна емоция и сълзи в очите му.

Обещах си, че няма да плача. Ти като имаш малко момче, ето аз сега например съм си обещал, че ще живея дълго заради сина ми. Той е едно малко момченце и ти не трябва да го оставяш, с мъка се върнаха спомените от последната вечер с баща му. Травмата от загубата му си стои.

За сина си говори с много любов, затова и е толкова силен страха му да не го изостави.

Той е много проклет, но и много енергичен, прилича си на мен. Той ни учи и двамата на търпение, с което и двамата не разполагаме в огромни количества.

Завърши с това, че все още се опитва да промени света, колкото и невъзможно да е това.

---

България

Ето какъв хищник излезе насред Ямбол

Много голям речен сом бе уловен от рибар насред град Ямбол. Късметът се усмихва на Калин Костадинов, по прякор Джака, за който това се оказва абсолютен рекорд.

От години той преследва хищните риби по река Тунджа, но чак сега успява да измъкне толкова внушителен екземпляр. Сомът се оказва дори по-дълъг от него. Пред „България Днес“ майсторът издава своята успешна тактика. Той лови на тапа, а за стръв залага едри пиявици.

„В този ден имах предчувствие, че сомовете ще бъдат активни. Пуснах си отпуска и отидох на река Тунджа в град Ямбол, на голямото съоръжение. В 8 часа сутринта вече бях на мястото, а два часа по-късно дойде и първият удар. Оказа се сомче с тегло 8,7 кг. Реших да остана през целия ден, защото рибите бяха гладни. Около 14 часа пак ме последва късметът и хванах още още една риба – около 5 кг“, разказва 37-годишният Калин.

Той не се предава и е убеден, че екшънът тепърва предстои и се оказва прав.

„Продължих да настоявам и в 16:10 ме последва най голямото братче – 27,2 кг.

Удари на обикновен монтаж с тапа, оловна тежест и отдолу кука с номерация 4/0, на която имах заложени 3 броя пиявици. Когато тръгна тапата, в първия момент не успях да разбера, че е толкова голям сом. Помислих, че е около десетина килограма, но след 10 минуни борба го вдигнах над водата и се видя голямото му туловище. След още 15 мин борба успях да уловя рекордния ми засега сом“, развълнуван е Костадинов. Рибата се оказва с дължина 165 сантиметра.

Река Тунджа се слави с високата си популация от сом. Води началото си от 2083 м н.в., в близост до връх Юрушка грамада в Стара планина над Калофер. Цялата й дължина е 390 км, от които 350 са на българска територия преди да премине в Турция. При град Одрин се влива в Марица, като е нейният най-голям приток.

Иначе от хищните риби по река Тунджа освен сом може да се улови още щука, распер, костур и кефал. Чудесни вирове за риболов и отдих сред прохладата има около град Елхово. Популярни са и позициите на ВЕЦ-а при село Устрем.

---

България

Гастарбайтери: В България е страхотно, изкарваме по 1200 лева месечно

„Тук е много хубаво. В България много ни харесва. Хората са добри, отношението към нас е добро. Работим в хотелите в „Албена, харесва ни. И времето е хубаво.“

Toва разказват гастарбайтери от Узбекистан, дошли в да работят в България чрез посреднически фирми.

„У нас в Узбекистан има една посредническа фирма, много е добра. Предлагат работа навсякъде из Европа: Германия, Полша, има и за България. И фирмата ни каза, че в България хората са добри, заплатите са добри, страната е добра, има всички условия. И така дойдохме да работим тук. Харесва ни, всичко е супер“, разказва пред Deutsche Welle Айлин, една от узбекистанките.

Тя, заедно със свои сънароднички, работят пет дни в седмицата и изкарват по 1200 лева месечно. Живеят в бунгала в „Албена“ и част от времето работят в тамошните хотели.

Всички са оставили семействата си в Узбекистан, за да припечелят малко в България.

Според публикации в медиите Узбекистан е един от най-бедните региони от бившия Съветски съюз.

Страната по територия е над четири пъти по-голяма от България, населението наброява 37 милиона души. Икономиката разчита главно на памука, Узбекистан заема трето място в света по износ на памук. Иначе в средноазиатската страна се добиват още газ, злато и мед. Но доходите са доста по-ниски от българските, твърдят новите ми познайници.

Тук човек се сеща и за още един тъжен факт, свързан с Узбекистан: по време на безредиците през 2005 година армията и полицията убиха между 400 и 600 протестиращи.

---

Trending

This site is protected by wp-copyrightpro.com