Свържете се с нас

България

Нова финансова секира за шофьорите точат от министерството на Асен Василев, скачат цените на…

Цените на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” значително ще нараснат, ако парламентът приеме предлаганите от Министерството на финансите промени в Кодекса за застраховането, пише „Труд“.

Това става ясно от становище на Съюза за стопанска инициатива (ССИ), изпратено до Министерство на финансите (МФ) в рамките на общественото обсъждане на подготвяните промени.

Промените се отнасят до това какви са правилата за плащане от страна на българското Национално бюро “Зелена карта” (Национално бюро на българските автомобилни застрахователи – НББАЗ) за щети, причинени от български автомобили зад граница.

От една страна въпросът не изглежда много сложен. Но проблемът е, че в Италия има много случаи на измами, при които използват номера на български автомобили. При катастрофа пишат, че има пострадали хора, при положение, че реално са огънати само няколко ламарини.

Има случаи дори претенции за изплащане на щети, причинени от коли с български номера, които дори не са били в Италия.

Системата на “Зелена карта” предвижда сред като НББАЗ плати за причинени щети от български автомобил в чужбина, да предяви претенции за плащане от българския застраховател, който е издал полицата “Гражданска отговорност” на автомобила.

При безконтролно плащане по неоснователни претенции, които се предявяват само с цел източване на пари, ще се наложи българските застрахователи да вдигнат цените на “Гражданска отговорност”.

ССИ многократно изразява становището, че предложените от Министерство на финансите текстове за промени в Кодекса за застраховането (КЗ) могат да доведат до безконтролно източване на Националното бюро “Зелена карта”, до сериозни и трудно поправими вреди на застрахователния сектор, увеличаване на цената на “Гражданска отговорност” и разклащане на финансовата стабилност на държавата. Тези промени могат да породят инфлационни рискове, а това би ни отдалечило от приемането в еврозоната.

Именно инфлацията е основна пречка за влизането на България в еврозоната.

Промените в Кодекса за застраховането трябва да гарантират финансовата сигурност на държавата, да не водят до драстично увеличение на цените на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, за да не бъдат засегнати неблагоприятно над 3 млн. български граждани, като същевременно отговорят на поетите ангажименти по Валутния механизъм II (ЕРМII), пише в становище на ССИ.

Разликата между предложенията на МФ и на ССИ е само в няколко думи, но последиците от това кой вариант ще бъде избран са съществени. Проектът на МФ предвижда българското Национално бюро “Зелена карта” да “заплаща, при спазване условията и сроковете на вътрешните правила на Съвета на бюрата”.

А предложението на ССИ е “Бюрото обработва предявените към него гаранционни искания съгласно правилата за функциониране на системата Зелена карта и в съответствие с националното законодателство и европейските правни норми в областта на застраховането”.

Министерството предлага вариант на проектозакон, идентичен с този, предложен на второ четене от народните представители Мартин Димитров, Йордан Иванов и Искрен Митев в Комисията по икономическа политика и иновации към 48-то Народно събрание, който не само не беше приет, но и предизвика бурни спорове и основателно недоволство на целия застрахователен бранш.

Предложение на Съюза за стопанска инициатива:

Създава се чл. 506а:

Чл. 506а. (1) Бюрото обработва предявените към него гаранционни искания съгласно правилата за функциониране на системата Зелена карта и в съответствие с националното законодателство и европейските правни норми в областта на застраховането и движението на финансовите средства, и стриктно спазвайки Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(2) Със заплащането на всяко гаранционно искане бюрото встъпва в правата на националното бюро, получило гаранционно плащане, спрямо своя член и в седемдневен срок от плащането предявява писмено претенция към този член за размера на платеното.

Предложение на Министерство на финансите:

Създава се чл. 506а:

Чл. 506а. (1) Бюрото заплаща, при спазване условията и сроковете на вътрешните правила на Съвета на бюрата, предявените към него гаранционни искания от други национални бюра във връзка със задължения на своите членове.

(2) Със заплащането на всяко гаранционно искане бюрото встъпва в правата на националното бюро, получило гаранционно плащане, спрямо своя член и в седемдневен срок от плащането предявява писмено претенция към този член за размера на платеното.

От EIOPA държат на безконтролно плащане

От Франкфурт натискат за промените

Предлагат спазването на Закона за мерките срещу изпирането на пари да бъде средство за предотвратяване на измами

За промени в Кодекса за застраховането настояват от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), със седалище във Франкфурт. С влизане на България в “чакалнята за еврото” (механизма ЕРМII) сме поели ангажимент да изпълним поставени пред страната искания. А сега се оказва, че едно от тези искания е как да плаща Националното бюро “Зелена карта”.

Повод за исканите промени са натрупани забавени плащания от страна на бюрото, но те са за случаи от преди много години. Дори сега да бъдат гласуваните предлаганите от МФ промени, те ще важат от тук нататък, а не за заварените случаи.

Мотивите на ССИ за предложената промяна в Кодекса за застраховането са свързани с факта, че техниката на препращане от национален нормативен акт към частноправен документ (вътрешните правила на Съвета на бюрата-както предлагат от МФ), който по същество е търговско споразумение между частноправни субекти, е незаконосъобразна.

С този подход българският законодател необосновано би поставил държавата в положение на зависимост от решенията на чужд частноправен субект, чиято основна цел е да регулира и улеснява финансови отношения между търговци, пише в становището на ССИ.

Вътрешните правила на Съвета на бюрата лесно може да бъдат променени, не дават правна сигурност и предвидимост и не могат да бъдат поставяни наравно, а още повече да бъдат над вътрешното законодателство и европейското право, посочват от ССК.

Липсата на подобни законодателни текстове в други страни членки на ЕС и страни от системата “Зелена карта” беше изрично посочена и от два доклада на Комисията за финансов надзор.

От ССИ искат специално да бъде записано, че при плащанията от страна на националното бюро “Зелена карта” стриктно трябва да бъде спазван Законът за мерките срещу изпирането на пари.

Идеята е НББАЗ да спазва правилата на този закон като средство за предотвратяване на измами и безконтролно източване на средства. За разлика от всички други случаи, при които от Брюксел искат затягане на правилата срещу изпирането на пари, в случая смятат, че това не е необходимо.

Имуществените застраховки са изключени от обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

---

Made in BG

Не може да има силно общество, съставено от социално слаби – ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ

Никога не съм работил за признание, само за удовлетворение.

Религията, също както в науката, има една еволюция – нови теории, които отхвърлят старите. Нови идеи, които отхвърлят старите идеи.

Бог е любов и любовта ще спаси света – това е най-голямото откритие в историята на човечеството. Няма богоизбрани народи , има богоизбрани хора. Всеки може да бъде богоизбран, като избере Господ.

Моят опит показва, че нашите деца са изключително умни като средно ниво. На елитно ниво ние сме си свършили работата, но нещастието е, че масовото училище е едно голямо надлъгване и това са реалистични резултати.

Според мен няма лъжа в това, че учениците ни наистина не умеят много неща. Но проблемът е в това, че няма никаква санкция за това, че не могат и че не искат. Проблемът е повече в това, че не искат. Има учители, които много се стараят, но нашият ученик просто не иска да учи. Защото няма никаква санкция за това, че не е учил, това не му се отразява на срочната годишна оценка и на дипломата.

Едно добро общество е това, което реализира тавана на възможностите на своите граждани, тогава за всички е добре.

В това отношение, аз съм успял да реализирам тавана на възможностите на своите ученици. Според мен голяма част от европейските пари за проекти отиват за реклама на самия проект, а това са хвърлени пари на вятъра. Би трябвало парите да бъдат обвързани с резултата.

Бог е Любов във всички религиозни форми, във всички възможни форми. Аз съм дълбоко знаещ. Това са дълбоко интимни неща. Имам лични доказателства за тази Вселенска сила. Това не е нещо, което може да се предаде на друг човек. Искам тука да цитирам поета Хьолдерлин, който казва:

„Близък е и недостъпен Бог, но там, където расте опасността, расте спасението също.“

Значи човек трябва да пострада първо, трябва да преживее някакъв катарзис, за да може да получи помощта и да стигне до откровението.

Щом като във физиката можем да бъдем едни от най-добрите в света, значи причината не е някаква генетична или в това, че няма учители, които да подготвят децата. Просто няма стимули за масовия ученик да работи качествено.

Вярно е, че учителят е изтормозен, загрижен за оцеляването си, мизерията е ясна. Не може да има силно общество, съставено от социално слаби. Никой като че ли не се грижи за това хората в България да станат социално силни.

Моето старание с това, което съм нарекъл система за формиране на силов интелект, е точно това – да произвеждам социално силни хора. Наистина става така, че интелигентни деца получават по-ниски оценки от не толкова интелигентни, които обаче имат смелостта да преписват.

Обществена тайна е, че матурите в България са една пародия. И би трябвало да се вземат драстични мерки против преписване. Може би трябва да се провеждат на място, което няма нищо общо с учители, които са преподавали на учениците. Определено ни липсва морал, училищният морал е на много ниско ниво.

Пътят към големите резултати минава през страданието, наистина. И има един такъв закон, мисля, че беше някой от законите на Мърфи, който казва, че за да направи човек нещо голямо в живота си има нужда от необходим минимум неблагоприятни условия.

Това е вървене срещу течението, това е животът, антиентропията.

Ние имаме във физиката седем части за седемте смъртни гряха. Някои казват „да не съм луд да си занимавам учениците с такива неща“. Но това са най-интересните часове, учениците искат да ги повтаряме отново и отново.

Това им показва смисъла – смисъла на живота, защо учим, защо ходим на училище, защо изобщо правим нещо. Седмият смъртен грях – това е леността или мързелът.

Предпоследният – унинието или отчаянието. По течението на една река се носи труп на умряло животно – това е смъртта.

Да се оставиш на течението – това е смърт. А пъстървата срещу течението, по водопадите се изкачва нагоре в буйните планински реки, върви срещу течението – това е антиентропия, това е животът.

 

 Източник ЧЕТИЛИЩЕ

---

България

Млад гений е в болница след тежката катастрофа до Шипка, двама негови близки са починали

Студентът по физика от СУ „Св.Климент Охридски“ Александър Проданов, който е един от отличниците на България с множество международни награди от олимпиади по физика и астрология, е сред пострадалите при зверската катастрофа край Шипка, станала снощи. В нея при удар на лек автомобил в украински тир загинаха двама души.

Колегите от вестник „24 часа“ пишат, че това са лелята и дядото на Александър, а той е пътувал в колата и в момента е в болница.

Момчето е считано за вундеркинд. Той бе пълен отличник от казанлъшката Природо-математическа гимназия и дългогодишен успешен участник в международни олимпиади по физика и астрономия, част е от школата на знаменития учител по физика от Казанлък Теодосий Теодосиев. Преди време той споделяше, че обича да се разхожда в околностите на град Шипка, където „сякаш времето е спряло“. Снощи обаче мястото се превърна в кошмар за него и близките му.

Във фаталния петък Сашо се прибирал към Казанлък с влак от София заедно с леля си Мариана, която работела в просветното министерство в столицата.

На казанлъшката гара ги посрещнал с личния си автомобил дядото на момчето Стефан, баща на Мариана и на майката на Сашо, за да ги откара в семейната им къща в град Шипка. Бившият строителен техник Стефан Кратунов е на 85 години, един от най-уважаваните днес хора в град Шипка. Местните го помнят с добро още от времето преди 50 и повече години, когато се работело усилено по водоснабдяването на града.

До последно той бил съветник по строителството в кметството. Вече по тъмно, колата, управлявана от бай Стефан, стигнала до разклона за връх Бузлуджа след град Крън по посока град Шипка по пътя за Габрово.

Александър стоял на предната седалка до дядо си, а Марияна – на задната зад баща си. В този момент на разклона за Бузлуджа неясно защо маневра на заден ход правел украински тир и препречил главния път. Предполага се, че чуждият шофьор е търсел подходящо място, за да пренощува в автомобила си. След инцидента той е задържан за 24 часа.

Възрастният водач вероятно е забелязал тира пред себе си в последния момент и направил безуспешен опит да го избегне. Колата му се забила в огромния камион откъм страната на шофьора и това обяснява защо той и дъщеря му са загинали на място. Марияна, която е на 62 години, вече подготвяла документите си за пенсия. В град Шипка всички са потресени от трагедията в едно добро семейство. Погребението на жертвите ще бъде в неделя в родната им Шипка. „За 5 декември бяхме се подготвили да запалим тържествено коледните светлини с голям концерт и коледен базар по австрийски тертип – с печени кестени и греяно вино, но вместо това ще направим молебен за здравето на всички от Шипка“, каза кметът на подбалканското градче Василка Панайотова.

---

България

Силно земетресение на един хвърлей от България, усетиха го и у нас СНИМКИ

Земетресение с магнитуд М=4.3 е регистрирано днес (3 декември 2023) в района на град Ягодина, Сърбия. По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН , събитието от 10:48 часа българско време е с епицентър на 230 км от град София и дълбочина 4 км.

Повече информация за параметрите на земетресението: https://ndc.niggg.bas.bg
Ако сте усетили това земетресение попълнете въпросника ни на: https://ndc.niggg.bas.bg/survey/

По данни на Европейския сеизмологичен център земетресението е с магнитуд от 3,8. А малко по-късно районът е разлюля и от друг земен трус с магнитуд от 2,6 по Рихтер.

 

 

Според свидетелски показания земетресението е усетено и у нас в района на Лом.

---

Trending

This site is protected by wp-copyrightpro.com